Project Description

Allhartsberg NÖ, 2012; Stahlblech bemalt, h 600 cm